Akciové spoločnosti – profesionálny prístup s ľahkosťou

Akciová spoločnosť (a.s.) je druh obchodnej a kapitálovej spoločnosti, ktorej základné imanie je rozdelené na určitý počet podielov, ktoré sa súhrnne označujú ako akcie. Zakladatelia akciovej spoločnosti predávajú akcie, čím získavajú kapitál od ďalších akcionárov. Ďalej sa akciové spoločnosti rozdeľujú na súkromné akciové spoločnosti a verejné akciové spoločnosti v závislosti od spôsobu podnikania. Ak si zvolíte súkromnú akciovú spoločnosť, nemusíte upisovať akcie, kým vo verejnej akciovej spoločnosti je to jedno z hlavných kritérií činnosti. Akcionár v každom prípade neručí za vzniknuté záväzky spoločnosti, čím sa líši od spoločností s ručením obmedzením.

akciová spoločnosť

V súčasnosti ide o dostupný typ podnikateľskej činnosti, kde je samozrejmosťou dostatok informácií a rozhľad. Pri založení akciovej spoločnosti je nutné dodržať striktný postup v zmysle aktuálnej legislatívy. S tým vám radi pomôžeme. Našou prioritou je flexibilita a profesionálny prístup. S našou spoločnosťou ezmluvy je možná bezplatná konzultácia, ktorá správne vyhodnotí situáciu a nastaví podmienky nevyhnutné pre začiatok podnikateľskej činnosti. Pomôžeme vám pri príprave všetkých potrebných dokumentov. Naša firma zabezpečí komunikáciu so živnostenským úradom, kde je potrebné novú spoločnosť evidovať a tým spôsobom určiť jej záväzky.

podpis

Nutným krokom pri zakladaní akciovej spoločnosti jej jej zápis do Obchodného registra ako špecifický typ podnikateľskej činnosti v lehote 3 mesiacov od začiatku živnosti. Z hľadiska finančných nákladov je tiež nevyhnutnosťou zaplatiť súdne poplatky (konštantná suma 829,50). Medzi povinnosti akcionárov patrí aj registrácia spoločnosti na daňovom úrade kvôli dani z príjmov právnickej spoločnosti. Naša firma sa postará nielen o evidovanie novozaloženej spoločnosti, ale aj o vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii. Kontaktovať nás môžete na príslušnej webovej stránke prostredníctvom jednoduchého formulára alebo na telefonickom čísle 421 905 341 866. Vaša spokojnosť je pre nás najdôležitejšia.

About the author