Múdrosť života

Filozofia nie je len vedným odborom, ktorý je striktne vymedzený ako náuka o múdrosti a jej hľadaní, ale aj veci a ľudia majú svoj spôsob života, podľa ktorého žijú. Zvyčajne si to neuvedomujeme, pretože žijeme deň v prítomnosti, respektíve chceli by sme, no často sa pri borení s množstvom problémov a starostí ani nezamyslíme nad tým, aký má náš život zmysel. A určite má, len ho musíme objaviť. Ako je potom možné, že väčšina ľudí nie je so svojím životom spokojná, že nevie, kde sa má ďalej pohnúť, na koho obrátiť? Odpoveď nájdeme len v sebe, no filozofia jogy môže byť sprievodcom po ceste životom. Všetko podstatné je zahrnuté v Písmach Védy. Tie sú našou súčasťou už 5000 rokov a pôvodne sa prenášali ústnym podaním pomocou duchovných učiteľov Parampara. Nie je možné, aby vás tieto vedomosti takto nezachytili a neoslovili. Základom filozofie je ontológia, ktorej podstatou je sebapoznanie, neustále hľadanie odpovede na otázku Kto som?

filozofia jogy

Vieme si to definovať ako žena, učiteľka, manželka, matka alebo muž, pracovník, občan takej a takej krajiny – podľa profesie, veku, rodinného stavu, národnosti, príslušnosti k nejakému územiu či podľa záujmov, hodnôt … Žiaľ všetky tieto odpovede sú platné len pre telesný, materiálny svet, v ktorom žijeme a netýkajú sa nášho duchovna. Nie sme definovaní len telom, ale predovšetkým dušou, ktorá je večná a nesmrteľná. Naše telo je len schránka na niekoľko desiatok rokov, o ktorú sa musíme starať, ale je dočasného charakteru. Duša robí telo živým – no čo to v skutočnosti je? Môžeme ju vnímať ako iskru a vyjadrenie jedinečnosti človeka – každý človek je iný a má iné potreby, túžby, smerovanie, hodnoty ako iní ľudia, hoci sa v niečom môžeme zhodovať. Usilujeme sa o šťastie, ale na tomto pozemskom svete je tiež len pominuteľné.

myslenie

Akonáhle začneme brať do úvahy aj naše duchovné poslanie, pochopíme, že aj my patríme k Najvyššej Duši ako zdroja svetla a poznania. Každý človek má na tomto svete nejaké poslanie, ktoré by mal svojím životom naplniť. Existuje pojem reinkarnácia, ktorý znamená, že táto duša prechádza viacerými telami a žije množstvo životov nezávislých na sebe. Byť súčasťou ľudského tela je cenné, pretože môžeme byť aj súčasťou iných živočíšnych či rastlinných foriem, no vždy máme cieľ urobiť v živote niečo lepšie, niečo zmeniť. Vyššie šťastie nájdeme len v spojitosti s duchovným bádaním, preto nás hmotné statky na chvíľu uspokoja, ale plnohodnotne nás nenapĺňajú a my stále hľadáme tú svoju predstavu o šťastí. Filozofie Jogy učí, ako mať zdravšie telo a myseľ, ako pracovať na svojich vzťahoch a sebe, ako preniknúť do vlastného vnútra, priblížiť sa k duchovnému ja. Aj s tým vám pomôže naša webová stránka.

Nezařazené

About the author