S krtkom sa čistí oveľa ľahšie

Napojenie na kanalizačnú sieť potrubí je už bežná záležitosť, väčšina domácností a prevádzok ju už využíva, čím sa podstatne skvalitnil každodenný život obyvateľov bytov, domov a podobne. Odvádzanie splaškov a odpadových vôd potrubím zaistí, že prostredie, v ktorom sa pohybujeme, zostane čisté. Zabezpečiť čistotu a priechodnosť kanalizačného potrubia je nutnosť, ak nechceme riešiť havarijný stav kvôli upchatému potrubiu, pretože to znamená odstávku bežného chodu domácností na čas potrebný na jej vyčistenie. Prevencia je aj v tomto prípade namieste, na tento druh práce existujú na trhu firmy, špecializujúce sa na krtkovanie Piešťany monitoring a čistenie kanalizácií, platí to aj pre obyvateľov Piešťan a okolia. Ponúkajú im aj čistenie upchatých WC odtokov, drezov, umývadiel, výleviek, stúpačiek, dažďových a kanalizačných vpustí či inštalatérske práce.

Odpad v prostredí nie je príjemný

Čistenie formou vysokého tlaku vody patrí medzi najčastejšie používané a najúčinnejšie metódy, po ktorom zostane potrubie čisté a priechodné, odstráni aj hrubé usadeniny a nečistoty z jeho povrchu. Na tento spôsob je potrebné vodné čerpadlo vysokotlakové, benzínový motor a napojenú tlakovú hadicu s dýzou na konci. Dĺžka hadice až 100m zaistí dôkladné vyčistenie dosť dlhého úseku potrubia naraz. Táto metóda je minimálne riziková, vyčistenie je rýchle, sací výkon vysoký a funkcia potrubia je tak obnovená veľmi rýchlo.

Poklop ako podklad pre smajlíka

Elektromechanické čistenie, teda krtkovanie, využíva silu elektromotora, na ktorý sa pripoja oceľové ohybné špirály. Tie vibrujú a ohýbajú sa či rotujú, a týmito pohybmi uvoľňujú z povrchu potrubia všetky nánosy nečistôt a špiny. Dokonalo vyčistia aj veľmi malé priemery potrubí, je to rýchla a čistá metóda, jediným mínusom je možnosť vyplavenia odpadu do okolitého prostredia, preto nie je vhodná na každé čistenie. Spoločnosť v Piešťanoch vykonáva aj trasovanie a monitoring potrubí, ak si ich zákazník vyžiada, aby vedeli lokalizovať poškodenie a ihneď urobiť nápravu. Sú permanentne k dispozícii, čo znamená, že prídu, ak ich potrebujete aj v štátne sviatky či dni voľna.

About the author