Ready made firmy sú zakladané s cieľom uľahčiť rozbeh biznisu začínajúcim podnikateľom

S kúpou a predajom nejakého druhu tovaru či ponuky služieb máme skúsenosti všetci, možnosť zbaviť sa predmetov, ktoré už nepotrebujeme alebo ktoré vyrábame za účelom predaja privíta každý z nás. Forma akou je možné svoj tovar či službu ponúknuť, môže mať aj podobu inzerátu na internetových stránkach, dnes používaných na denne báze.

Spokojný bude každý záujemca

Nielen hmotné veci sú predmetom predaja či kúpy, ale aj napríklad novozaložené firmy, ktoré sa nazývajú ready made vznikajú iba preto, aby si ich mohol kúpiť klient, ktorý túži po vlastnom biznise, ale chcel by sa vyhnúť administratívnej tortúre, ktorá by ho čakala. Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným je dosť zdĺhavý proces, treba vybaviť množstvo administratívnych úkonov, a to zaberie aj dosť času. Ušetriť ho môžete, ak sa obrátite na spoločnosti, ktoré ich zakladajú a následne predávajú.

S.r.o. patrí k najzakladanejším formám biznisu na Slovensku, lebo má pomerne jednoduchú štruktúru a kúpou ready made firmy môže svoju činnosť začať hneď po podpise zmlúv a potrebných dokumentov. Môže byť založená ako platca DPH alebo nie, takisto môže mať už svoju históriu alebo to bude celkom nová spoločnosť, dôležité je tiež vybrať si predaj sro s dph správny druh obchodnej činnosti. Internetové stránky zakladateľských firiem poskytujú zoznam spoločností a cenu, za ktorú ich predávajú.

Vďaka tomu môžete byť podnikateľom takpovediac od večera do rána. Predídete zdĺhavému procesu vybavovania a zároveň budete mať istotu, že spoločnosť má všetky potrebné náležitosti. Sú už zapísané v OR a ŽR, disponujú prideleným DIČ a IČO-om, pritom máte istotu, že spoločnosť nemá žiadne nesplatené dlhy, lebo je to podložené aj zmluvne, majú splatené základné imanie v plnom rozsahu a môžu byť rýchlo prevedené. Všetky podklady k prevodu vypracovávajú advokáti, takže o správnosť a legálnom obavy mať nemusíte.

Po podpise ste legálny majiteľ spoločnosti

Predaj ready made spoločnosti za uvedenú cenu zahŕňa aj zmeny na postoch konateľov, spoločníkov či obchodného mena a sídla, pridané či odobraté predmety podnikania, zmluvu o prevode podielu a spoločenskú zmluvu či súhlas vlastníka predmetnej nehnuteľnosti s umiestnením sídla alebo súdne poplatky pri zápisoch do OR.

About the author